Jubileum OSBO & ASV: 25 juni 2016

Van harte uitgenodigd voor de jubilea van De OSBO en ASV! Zij geven 25 juni a.s. een feest ter gelegenheid van hun respectievelijk 70-jarig en 125-jarig jubileum in Rozet te Arnhem (http://www.rozet.nl/). Het adres is Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem. (facebook,  flyer)

De volgende activiteiten staan op het programma:

  • een tweetallentoernooi met aantrekkelijke prijzen, 15 minuten p.p.p.p.
  • simultaans tegen Jan Timman en Thomas Beerdsen
  • promotie door de Chess Queens Zhaoqin Peng & Tea Lanchava
  • presentaties door Hans Böhm en Huub Blom
  • aanwezigheid van ‘De Beste Zet’ en ‘Schaakkunst’

Het schema van de dag ziet er als volgt uit.

9.45: Opening: (vz)

Schaken:

10.00-15:30 Tweetallen Toernooi

10.00-14.30 Simultaans Jan Timman en Thomas Beerdsen

Lezingen:

12.30-13.30 Huub Blom vertelt over De OSBO Competities uit jarenlange praktijkervaring als competitie-leider

14.00-15.30 Hans Böhm vertelt over het boek dat hij samen met Yochanan Afek geschreven heeft “Wij Presenteren de Koning”

Promotie:

10.00-12.00 / 13.00 – 16.00 Iedereen kan spelen tegen de Chess Queens – ook leuk voor de jeugd!

Voor het schaken zal een keuze gemaakt moeten worden tussen een tweetallentoernooi en deelname aan een simultaan. De programma’s lopen qua planning gelijk aan elkaar. Mocht u pas later op de dag kunnen, dan kunt u prima bij een lezing in het auditorium aanschuiven en/of vrij schaken.

Tweetallentoernooi

Opgave voor het tweetallentoernooi bij Ruud Wille (ASV) r.wille@planet.nl onder vermelding van: naam, club, en rating – per tweetal.

Je speelt met nog een schaker, hoeft geen clubgenoot te zijn, samen als duo tegen een ander duo. Dan kan het 2-0 worden of 1½-½ of 1-1 etc.

Elo is niet van belang. Dus je kunt met een speler van 1000 spelen of met iemand van 2400. De elo’s worden bij elkaar opgeteld en op basis van de gemiddelde rating wordt de indeling gemaakt. Dus wellicht ook leuk om als duo met iemand van een andere OSBO-club eens samen een toernooi te spelen. Zo worden 7 ronden gespeeld.

Er zijn hoofdprijzen, ratingprijzen en een prijs voor het beste jeugdteam en damesteam.

Een voorbeeld is voor inschrijven voor een tweetallentoernooi het Kroegloperstoernooi in Apeldoorn, dat ook met tweetallen wordt gespeeld. Zie hieronder een aantal aanmeldingen voor dat toernooi. Dat geeft een aardig goed idee van de toernooiopzet.

Simultaan

Opgave voor de simultaan bij Miklós Hoffer (OSBO) secretaris@osbo.nl onder vermelding van naam, club, en rating.

Voor de simultaan tegen Jan Timman geldt dat hij tegen een vast aantal spelers (30 borden) uitkomt waarbij we ernaar streven zoveel mogelijk verschillende verenigingen tegen hem te laten spelen. Ook zal hij tegen de wat sterkere spelers aantreden. Thomas Beerdsen speelt een aanschuifsimultaan (20 borden), waarbij de vrijgekomen borden tot ca. 14:30 kunnen worden bezet.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens!

 

De Jubileumcommissie

Peter Bongers

Miklós Hoffer

Huub Blom

Ruud Wille

Leon van Tol

Willy Hendriks

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>